PeopleGate s. r. o. » Naše hodnoty

IČ: 24792985
DIČ: CZ24792985
E: info@peoplegate.cz

www.peoplegate.cz
PeopleGate s.r.o.
Vladycká 1508/8
102 00 Praha 10
VÁŠ PARTNER V OBLASTI PERSONALISTIKY

Naše hodnoty

VZTAH K ZÁKAZNÍKŮM
Požadavky a očekávání
Za všech okolností plnit požadavky našich klientů, překračovat jejich očekávání a kvalitou našich produktů a služeb naše klienty pozitivně překvapovat. Pozorně našim klientům naslouchat s cílem analyzovat jejich potřeby a očekávání.

Spolehlivost
Požadavky a přání našich klientů plnit vždy včas v požadované a očekávané kvalitě. Slibujeme jen to, co můžeme splnit.

Efektivnost
Přinášet našim klientům praktická a jednoduchá řešení s jednoznačně definovaným přínosem.

Spolupráce
Úzce spolupracovat a vytvářet oboustranně prospěšný dlouhodobý vztah. Jsme přesvědčeni, že nejlepší řešení je vždy výsledkem společné práce, sdílení znalostí a zkušeností.

Důvěryhodnost
Respektovat a důsledně chránit oprávněné zájmy našich klientů.

KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
Profesionalita
Princip absolutní profesionality uplatňovat ve všech oblastech naší činnosti. Stanovovat si náročné a reálné provozní, obchodní a finanční cíle, vytvářet podmínky pro jejich naplňování.

Inovace
Kontinuální prosperitu společnosti zajistit prostřednictvím poskytování kvalitních konzultačních a ostatních služeb našim klientům a jejich trvalým zlepšováním.

INTEGRITA
Ve všech oblastech našeho konání důsledně dodržovat platné zákony, etické principy a profesionální standardy. Za všech okolností zaujímat spravedlivý, objektivní, nezávislý a na faktech založený přístup a vždy jednat podle těchto zásad.

VZTAH K PARTNERŮM, DODAVATELŮM A TŘETÍM STRANÁM
Od našich partnerů a dodavatelů vyžadovat stejně zodpovědný přístup ke kvalitě poskytovaných služeb jako je náš vlastní. Vybíráme si pouze ty partnery a dodavatele, jejichž kvalita, odborná kvalifikace, zákaznický přístup a technická úroveň neustále odpovídá našim vysokým nárokům a zabezpečuje spokojenost našich klientů. S našimi partnery, dodavateli a ostatními zainteresovanými stranami budovat dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu.

Zaujaly Vás naše služby?
Rádi se staneme partnerem i pro Vaše podnikání a pomůžeme Vám s efektivním řešením všech otázek v oblasti řízení lidských zdrojů, kontaktujte nás.
724 754 557