PeopleGate s. r. o. » Personální projekty

IČ: 24792985
DIČ: CZ24792985
E: info@peoplegate.cz

www.peoplegate.cz
PeopleGate s.r.o.
Vladycká 1508/8
102 00 Praha 10
VÁŠ PARTNER V OBLASTI PERSONALISTIKY

Personální projekty

Dle Vašich požadavků pro Vás zrealizujeme speciální projekty v oblasti řízení lidských zdrojů, jako např.:

INTERIM MANAGEMENT
Tato služba vám poskytuje odborné manažerské kapacity za účelem převzetí specifické role či provedení konkrétní změny ve společnosti. Jedná se o stále více používaný způsob poradenství, který přináší rychlé výsledky v oblasti, pro kterou byl specialista najat, a navíc při něm dochází k přenosu know-how na vlastní zaměstnance společnosti.

PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ AUDIT
Nástroj, který Vám poskytne nezávislou a objektivní analýzu, hodnocení činností a procesů ve Vaší společnosti, které se týkají kvality optimálního množství a efektivního využití Vašich lidských zdrojů v návaznosti na strategii a cíle společnosti.
Výsledky personálního auditu Vám pomohou efektivněji naplnit strategii Vaší společnosti v oblasti plánování, rozvoje lidských zdrojů a personální politiky.

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ
Účinný nástroj, který umožňuje zjistit názory zaměstnanců na úroveň komunikace ve firmě, jejich motivaci, spokojenost, stupeň ztotožnění s firemní kulturou, s realizovanými změnami a další důležité faktory.

IMPLEMENTACE STANDARDŮ ISO 9001 PRO OBLAST PERSONALISTIKY
Pomůžeme Vám nastavit a popsat veškeré procesy, které týkají oblasti řízení lidských zdrojů, vytvoříme potřebnou dokumentaci a zavedeme standardy do praxe.

NASTAVENÍ HR PROCESŮ U START-UP SPOLEČNOSTÍ
Jste nově vzniklá společnost a potřebujete rychle nastavit personální procesy? Nechte tuto starost na nás.

Zaujaly Vás naše služby?
Rádi se staneme partnerem i pro Vaše podnikání a pomůžeme Vám s efektivním řešením všech otázek v oblasti řízení lidských zdrojů, kontaktujte nás.
724 754 557